• Pomiędzy 2 a 4 miesiącem swojego życia dzieci rozpoczynają głużyć. Dźwięki charakterystyczne to [agch], [abv], powstają przez przypadkowe zetknięcia się narządów mowy i takowe powinniśmy słyszeć aż do ok. 6 miesiąca życia. 

 • Po 6 miesiącu dziecko gaworzy. Usłyszeć będziemy mogli wielokrotnie powtarzane sylaby jak ba-ba, be-be-be (głównie spółgłoski wargowe z samogłoskami). 

 • Dziecko ok. 12 miesiąca życia wchodzi w okres wyrazu. Wyrazy poza najpopularniejszymi mama, tata, dada, są też np. wyrazami dźwiękonaśladowczymi miau, beeeeee, muuu

 • Około drugiego roku życia możemy mówić o pojawiającym się okresie zdania, gdzie mowa jest dużo bardziej rozwinięta w porównaniu do poprzedniego okresu. Pojawiają się formy rozbudowane. 

 • Od około trzeciego roku życia rozpoczyna się okres swoistej mowy dziecięcej. Wtedy to mowa dziecka staje się całkowicie zrozumiała dla otoczenia. Ważne jest, że trzylatek wymawia wszystkie głoski p, b, m, n, f, w, t, d, l, g, k,  ch, j  oraz ś, ź, ć, dź

 • Około czwartego roku życia pojawia się: s, z, c, dz

 • Około piątego roku życia pojawia się: sz, ż, cz, dż 

 • Około szóstego roku życia pojawia się: r

 • Pomiędzy 6 a 7 rokiem życia mowa jest ukształtowana, ponieważ dziecko powinno już wymawiać wszystkie głoski.

 

Uczniowie w pierwszej klasie powinni:

 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego,

 • posługiwać się zdaniami prostymi i rozwiniętymi,

 • swobodnie wypowiadać się na różne tematy,

 • inicjować rozmowę (być uczestnikiem dialogu, zadawać i odpowiadać na pytania),

 • prawidłowo posługiwać się mową zgodnie z regułami gramatycznymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony