Logopeda

LOGOPEDA W SZKOLE

LOGOPEDA - mgr Ewelina Janeczek


ZAJĘCIA: 

poniedziałek 11:30-13:30

wtorek 11:30-14:30

  

 

  • Rodziców serdecznie zapraszam do konsultowania się w godzinach pracy lub do indywidualnego ustalenia terminu poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.
  • Dzieci biorące udział w zajęciach zakładają zeszyty logopedyczne w formacie A4, które ułatwiają regularne dołączanie ćwiczeń i systematyczną pracę w domu.