Poczet Sztandarowy

Józef Handzel, Maria Kopala, Martyna Staniek.


Rada Rodziców


Przewodniczący: p. Grażyna Stawarczyk

Z-ca przewodniczącego: p. Sylwia Król

 

Skarbnik: p. Iwona Łozowska

 

Sekretarz: p. Katarzyna Parchańska

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Opiekun: p. Michał Dąbrowski, p. Agnieszka Kohutek

Przewodnicząca: Marcin Tomica

Z-ca przewodniczącego: Julia Stawarczyk

Sekcja porządkowa:

Sekcja plastyczna:

 

SKO

Opiekun: p. Teresa Staniek

 LOP

Opiekun: p. Marcelina Bortlik

PCK

Opiekun: p. Michał Dąbrowski

TPD

Opiekun: p. Barbara Cyrzyk

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony