Organizacje

Poczet Sztandarowy

Kinga Łozowska, Julia Pala, Jakub Szcześniak


Rada Rodziców


Przewodnicząca:  p. Ewa Tomica

Z-ca przewodniczącej: p. Nina Gabzdyl

Skarbnik: p. Dariusz Sufa, p. Patrycja Dominiak

 

Samorząd Uczniowski

Opiekun: p. Grzegorz Kuboszek, p. Sabina Stec-Peter

Przewodniczący: Klaudiusz Zawada

Z-ca przewodniczącego: Dawid Borkowski

 

SKO

Opiekun: p. Teresa Staniek

LOP

Opiekun: p. Dorota Stoły

PCK

Opiekun: p. Dorota Lankocz

TPD

Opiekun: p. Sabina Stec-Peter