ERASMUS+

Nasza szkoła przystąpiła do trzyletniego programu Erasmus+ polegającym na współpracy ze szkołami w Czachach, Słowacji i Portugalii. Projekt "The explorers of the nature" koordynuje szkoła w Rakovcu nad Ondavą. Współpracę prowadzą: nasza szkoła, słowacki Rakoviec, czeska Bystrzyca oraz portugalskie Resende. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Michał Dąbrowski. Celem projektu są działania związane z ochroną środowiska naturalnego.


 

Cele projektu EXON :

  • uzyskanie materiału metodycznego
  • zorientowane na badania
  • rozwój innowacyjnych i progresywnych metod i ich wykorzystanie w codziennej praktyce
  • wymiana informacji i wiedzy między szkołami partnerskimi
  • wykorzystanie ICT w codziennej praktyce zaangażowanych osób
  • podniesienie jakości nauczania
  • komunikacja w języku światowym
  • uzyskiwanie i weryfikowanie skuteczności nowych i nietradycyjnych form nauczania


indekspng [300x68]