Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Urząd Gminy w Hażlachu.   

Nadzór nad szkołą sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

szkola

Liczba uczniów szkoły: 261

Liczba oddziałów w szkole: 12

Liczba nauczycieli: 35

Szkoła dysponuje:

dwoma budynkami,

trzynastoma salami lekcyjnymi,

dwoma pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu,

halą sportową i salą gimnastyczną,

boiskiem do piłki plażowej,

świetlicami i salą zabaw,

stołówką,

dwoma bibliotekami i czytelnią.

 Szkoła zapewnia:

opiekę pedagoga,

opiekę logopedy,

opiekę psychologa,

naukę języka angielskiego,

naukę języka niemieckiego,

zajęcia pozalekcyjne.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony