Metryczka

Zespół Szkolno-Przedszkolny jest placówką publiczną, prowadzoną przez Urząd Gminy w Hażlachu.   

Nadzór nad szkołą sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

Liczba uczniów szkoły: 167

Liczba oddziałów w szkole: 9

Liczba przedszkolaków: 70

Liczba oddziałów w przedszkolu: 4

Liczba nauczycieli: 28


Szkoła dysponuje:

trzema budynkami,

halą sportową i salą gimnastyczną,

boiskiem do piłki plażowej,

świetlicami i salą zabaw,

stołówką,

biblioteką i czytelnią.

 Szkoła zapewnia:

opiekę pedagoga,

opiekę logopedy,

naukę języka angielskiego,

naukę języka niemieckiego,

zajęcia pozalekcyjne.