Przedmioty

Język niemiecki

Nauczyciel: Eugeniusz Janas

Klasy: 7, 8