Przedmioty

Historia

Nauczyciel: Tomasz Walica

Klasy: 7, 5, 4, 6b, 6a, 8