Kadra

Magdalena Czyż

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Godzina wychowawcza

wychowawca klasy 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Klasa: 4

Funkcje: nauczyciel


Klasa: 5

Funkcje: wychowawca, nauczyciel


Klasa: 6b

Funkcje: nauczyciel