Kadra

Beata Wachtarczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia pozalekcyjne, Język polski, Godzina wychowawcza

wychowawca klasy 6a

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:00 - 08:45 Język polski 4
08:55 - 09:40 Język polski 4
09:50 - 10:35 Język polski 5
10:45 - 11:30 Język polski 6a
11:40 - 12:25 Godzina wychowawcza 6a

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
09:50 - 10:35 Język polski 6a
10:45 - 11:30 Język polski 5
11:40 - 12:25 Język polski 4

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:00 - 08:45 Język polski 6a
08:55 - 09:40 Język polski 4
09:50 - 10:35 Język polski 5

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
11:40 - 12:25 Język polski 4
12:45 - 13:30 Zajęcia pozalekcyjne 6a

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:00 - 08:45 Język polski 6a
08:55 - 09:40 Język polski 6a
09:50 - 10:35 Język polski 5
10:45 - 11:30 Język polski 5