Konstytucja 3 maja

Konstytucja. Ustawa zasadnicza. Ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.
Każdy obywatel, patriota powinien przestrzegać prawa, przestrzegać konstytucji.
Konstytucja  Rzeczpospolitej Obojga Narodów z 3maja 1791r, była  dokumentem nowoczesnym. Widoczne są w niej wpływy oświeceniowe np. nowatorska myśl  francuskiego filozofa Monteskiusza o podziale i równowadze władzy między organami   – tak aby, według słów Konstytucji 3 Maja (artykuł V), „ ...całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostały; trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza(...), władza wykonawcza(...) i władza sądownicza(...).
Możemy być dumni,nasi przodkowie uchwalili pierwszy taki akt prawny w Europie, drugi na świecie. Dokonali tego w tragicznych okolicznościach próby odzyskania suwerenności, uniezależnienia się od Rosji i powrotu do Europy.
 „ Przynależność do Europy nie jest negacją naszej niepodległości. Przeciwnie, to właśnie wtedy, kiedy się od tej Europy  oddalamy prędzej czy później tracimy także własne państwo”- słusznie zauważył  filozof i historyk idei profesor Marcin Król.
Szczycąc się dokonaniem Sejmu Wielkiego 3 maja obchodzimy nasze święto narodowe. Uczymy o tym wielkim wydarzeniu naszych uczniów na lekcjach historii ale również poprzez uroczyste akademie.
 Uczniowie klasy szóstej przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów  uroczysty  apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Opublikowano: 10 maja 2017 21:39

Kategoria: Aktualności

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Wyświetleń: 110

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony