Zespół Szkolno-Przedszkolny - Klasa 6b

Wychowawca

Katarzyna Handzel

Moja klasa

Magdalena Czyż

Przedmioty: Język angielski

wychowawca klasy 5

Grzegorz Kuboszek

Przedmioty: Technika

wychowawca klasy 4

Katarzyna Handzel

Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza, Informatyka

wychowawca klasy 6b

Tomasz Walica

Przedmioty: Historia