Zespół Szkolno-Przedszkolny - Klasa 6a

Wychowawca

Beata Wachtarczyk

Moja klasa

Grzegorz Kuboszek

Przedmioty: Technika

wychowawca klasy 4

Katarzyna Handzel

Przedmioty: Matematyka, Informatyka

wychowawca klasy 6b

Michał Dąbrowski

Przedmioty: Język angielski

wychowawca klasy 7

Tomasz Walica

Przedmioty: Historia