Zespół Szkolno-Przedszkolny - Klasa 5

Wychowawca

Magdalena Czyż

Moja klasa

Magdalena Czyż

Przedmioty: Język angielski, Godzina wychowawcza

wychowawca klasy 5

Grzegorz Kuboszek

Przedmioty: Matematyka, Technika

wychowawca klasy 4

Beata Wachtarczyk

Przedmioty: Język polski

wychowawca klasy 6a

Katarzyna Handzel

Przedmioty: Matematyka, Informatyka

wychowawca klasy 6b

Tomasz Walica

Przedmioty: Historia