Zespół Szkolno-Przedszkolny - Klasa 2

Wychowawca

Teresa Staniek

Moja klasa

Teresa Staniek

Przedmioty: Kształcenie zintegrowane

wychowawca klasy 2

Grzegorz Kuboszek

Przedmioty: Edukacja dla szachów

wychowawca klasy 4

Michał Dąbrowski

Przedmioty: Język angielski

wychowawca klasy 7