Zespół Szkolno-Przedszkolny - Klasa 4

Wychowawca

Grzegorz Kuboszek

Moja klasa

Magdalena Czyż

Przedmioty: Język angielski

wychowawca klasy 5

Dorota Stoły

Przedmioty: Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca klasy 1

Grzegorz Kuboszek

Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza, Technika

wychowawca klasy 4

Beata Wachtarczyk

Przedmioty: Język polski

wychowawca klasy 6a

Katarzyna Handzel

Przedmioty: Informatyka

wychowawca klasy 6b

Tomasz Walica

Przedmioty: Historia