Kadra

Joanna Nowak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Godzina wychowawcza

wychowawca klasy 8

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:00 - 08:45 Język polski 7
09:50 - 10:35 Język polski 8
10:45 - 11:30 Język polski 8

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:00 - 08:45 Język polski 8
08:55 - 09:40 Język polski 7

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:00 - 08:45 Język polski 8
08:55 - 09:40 Język polski 7

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zespół Szkolno-Przedszkolny
08:55 - 09:40 Język polski 8
10:45 - 11:30 Język polski 7
11:40 - 12:25 Język polski 7
12:45 - 13:30 Godzina wychowawcza 8