Historia Gimnazjum

W latach 1999-2017 w jednym z budynków naszej szkoły mieściło się gimnazjum, do którego uczęszczała młodzież z Kończyc Wielkich, Rudnika, Hażlacha i Zamarsk. W czasie osiemnastu lat działalności rozwinęło się wiele ciekawych form pracy oraz ukształtowało się wiele tradycji. Od września 2004 gimnazjum zostało nazwane im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein. Pełna społecznej wrażliwości, patriotyczna postawa patronki stała się drogowskazem do pracy wychowawczej.


Poszukując wzorców i postaw godnych naśladowania, prezentowaliśmy młodzieży hrabinę Gabrielę Thun, postać wrosłą w historię i tradycję społeczności kończyckiej. Poznanie historii jej życia i wielokierunkowej działalności społecznikowskiej, uświadamiało jak ważna jest wrażliwość na otaczający nas świat, dostrzeganie problemów innych ludzi i gotowość niesienia pomocy potrzebującym i pokrzywdzonym.


Gabriela Thun, całą swą aktywność skierowała na polepszanie warunków życia najuboższych mieszkańców Kończyc, na ułatwianie dostępu dzieciom wiejskim do edukacji, opieki medycznej. Czynnie wspierała inicjatywy środowiska, angażując się w budowę nowej szkoły, wspomagając później materialnie uczące się w niej dzieci.
Śledząc działalność Gabrieli Thun młodzież odkrywała jak wielkie znaczenie ma umiejętność dostrzegania osób potrzebujących pomocy i chęć dzielenia się z innymi.
Hrabina uczy nas do dzisiaj, że pomyślność i szczęście buduje się nie tylko poprzez pomnażanie swoich dóbr, ale także poprzez dzielenie się nimi z innymi ludźmi.
Wrażliwość na otaczający świat, gotowość do pracy i poświęcenie dla innych, to cechy, które warto i należy rozwijać w młodym pokoleniu.


Gabriela Thun – kobieta zaangażowana w sprawy miejscowości, w której żyła, może być wzorem lokalnego patriotyzmu i właściwych postaw wobec członków rodziny i współmieszkańców. Tacy właśnie „zwykli bohaterowie”, wytrwale pracujący w swoim środowisku są obecnie najbardziej potrzebni, bo wskazują właściwą drogę postępowania dla młodego pokolenia.