Tutaj powinien być opis

Wykonanie klatki meteorologicznej w ramach projektu EXON

Uczniowie klasy szóstej  wykonali pod okiem nauczyciela techniki klatkę meteorologiczną, w której zostanie umieszczony sprzęt do pomiarów pogodowych.  Praca została wykonana w ramach projektu EXON. Niedługo zostanie ona umieszczona w ogrodzie szkolnym a uczniowie samodzielnie będą odczytywali wskazania urządzeń. Gratulujemy dużego wkładu pracy oraz imponującego efektu działań.