Tutaj powinien być opis

Lekcja CLiL - Gleby Polski

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu EXON, w związku z czym, dzisiaj po raz kolejny część zajęć z geografii została przeprowadzona z zastosowaniem metody CLiL (Content and Language Integrated Learning). Uczniowie klasy siódmej wypełniali karty pracy, dotyczące gleb występujących w naszym kraju, zarówno w języku polskim, jaki i angielskim. Ponadto, posługując się dwujęzycznymi pojęciami, uzupełniali schematy profili glebowych.