Regulamin wypożyczalni

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy naszej szkoły. 

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

 3. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca. 

 4. Książek nie należy przytrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesuniecie terminu zwrotu książki (np., kiedy biblioteka nie ma na nią zamówień). 

 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo. 

 6. Wypożyczone książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi. 

 7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz (lub inną książkę po uzgodnieniu 

  z bibliotekarzem). 

 8. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. 

 9. W bibliotece obowiązuje cisza.

 

                                    



 

Regulamin czytelni

  
 1. Z czytelni może korzystać uczeń i pracownik szkoły.

 2. W czytelni może przebywać tylko tyle osób, ile jest miejsc siedzących przy stolikach.

 3. Do czytelni wchodzi się bez okryć, teczek, toreb itp. oraz bez jedzenia.

 4. W czytelni obowiązuje cisza.

 5. W czytelni można korzystać z całych zbiorów biblioteki, tzn. z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów specjalnych oraz zbiorów wypożyczalni.

 6. Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.

 7. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

 8. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzystał.

 

 


 

 

Regulamin stanowiska komputerowego 

 

 1. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.

 3. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.

 5. U bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.

 6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

 

 


 

 

 

  

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony