Poczet Sztandarowy

Józef Handzel, Maria Kopala, Martyna Staniek.


Rada Rodziców


Przewodniczący: p. Radosław Miklar

Z-ca przewodniczącego: p. Joanna Kudłacz-Łyczko 

 

Skarbnik: p. Iwona Łozowska 

 

Sekretarz: p. Katarzyna Parchańska 


 

Komisja rewizyjna:

 

p. Sylwia Król

 

p. Sylwia Rutkowska

 

 

Samorząd Uczniowski

Opiekun: p. Michał Dąbrowski, p. Agnieszka Kohutek

Przewodnicząca: Klaudyna Handzel

Z-ca przewodniczącej:

Sekcja porządkowa:

Sekcja plastyczna:

 

SKO

Opiekun: p. Teresa Staniek

 

LOP

Opiekun: p. Marcelina Bortlik

PCK

Opiekun: p. Michał Dąbrowski

TPD

Opiekun: p. Barbara Cyrzyk